Over Meindert van Dijk Fotografie

About Meindert van Dijk Photography

Meindert van Dijk is professioneel fotograaf, natuurgids en levensgenieter. Als fotograaf is hij gespecialiseerd in natuurfotografie, milieufotografie en landschapsfotografie. Daarnaast is hij ook actief als tuinfotograaf. Hij fotografeert zowel op het land als vanaf het water en vanuit de lucht.

De laatste jaren richt hij zich als Waddenfotograaf vooral op het fotograferen van het Waddengebied en het Werelderfgoed Waddenzee.

Zijn foto's werden gepubliceerd in overheidspublicaties, dag- en weekbladen, vak- en personeelsbladen, alsmede in tijdschriften van natuur-, milieu- en overheidsorganisaties.

De beschikbare foto's zijn beschikbaar als downloads, maar kunnen op aanvraag ook worden geleverd in uiteenlopende formaten (waaronder XXL-prints).
Afdrukken op professioneel fotopapier kunnen - al dan niet gelamineerd - worden geplakt op materialen als Foam, PVC, Dibond en Forex. Verder zijn afdrukken mogelijk op bisonyl, linnen/canvas, raamfolie en andere materialen.

Trefwoorden:
Natuurfotografie, milieufotografie, waterfotografie, waterschapsfotografie, agrarische fotografie, tuinfotografie, landschapsfotografie, vastgoedfotografie, luchtfotografie, fotojournalist, stockfotografie, fotoreportages, bedrijfsfotografie, documentaire fotografie.
Meindert van Dijk is a professional photographer, a wildlife guide and enjoys life. As a photographer, he specializes in nature photography, environmental and landscape photography. He is also active as a garden photographer. He photographs both on land and from the water and from the air.

In recent years, as he focuses primarily on the Wadden Photographer photographing the Wadden Sea and the Wadden Sea World Heritage.

His photographs were published in government publications, newspapers and magazines, trade magazines, and staff, as well as in journals of natural, environmental and government organizations.

The available pictures are available for download, but can also be supplied in a variety of formats (including XXL-prints) on request. Printing on professional photographic paper may - or may not laminated - stuck on materials such as foam, PVC, Dibond and Forex. In addition, printing with bisonyl, linen / canvas, window film and other materials.
Tags:
Outdoor photography, nature photography, agricultural photography, environmental photography, garden photography, landscape and scenery photography, real estate photography, aerial photography, photojournalist, stock photography, photo shoots, corporate photography, documentary photography.
Foto Meindert van Dijk

Contact

Heeft u belangstelling voor een of meer foto's? Of ondervindt u problemen bij het gebruik van deze beeldbank? Neem dan contact op met Meindert van Dijk:

Contact

Are you interested in one or more photos? Or having trouble using this Imagebank? Please contact Meindert van Dijk:

  • Email
  • Telephone +316 46264523