Boorlocatie zoutconcessie Barradeel te Pietersbierum

6 foto's - images | BEKIJK DIASHOW - VIEW SLIDESHOW | DOWNLOAD

Felle lampen verlichten 's nachts de boortoren op de zoutwinlocatie van Frisia Zout BV in Pietersbierum (tussen Sexbierum en Harlingen). De boorlocatie is zo op het vlakke Friese platteland nabij de Waddenzee al op grote afstand te zien.

WEERGAVE OPTIES - DISPLAY OPTIONS |