Campagne Stop Lozing Afvalwater

35 foto's - images | BEKIJK DIASHOW - VIEW SLIDESHOW | DOWNLOAD

Op 27 juli 2010 werd in de passantenhaven Heegerwâl in Heeg het startsein gegeven voor de campagne 'Stop lozing afvalwater, lekker fri(e)s'. Wetterskip Fryslân, Recreatieschap De Marrekrite, het Watersportverbond en provincie Fryslân (in het kader van Het Friese Merenproject) willen het gebruik van vuilwatersystemen promoten bij watersporters en hun bewust maken dat vuil water lozen verboden is.

Ondanks de invoering van het lozingsverbod voor toiletwater van...
more »

WEERGAVE OPTIES - DISPLAY OPTIONS |