Demosite afvalwaterzuiveringstechnologie - officiële opening

159 foto's - images | BEKIJK DIASHOW - VIEW SLIDESHOW | DOWNLOAD

Wubbo Ockels opende op vrijdag 1 april 2011 de 'Demosite afvalwatertechnologie Leeuwarden' bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Wetterskip Fryslân aan de Greunsweg in Leeuwarden. Gelijktijdig nam Technologisch Topinstituut Wetsus op dezelfde locatie een proefopstelling van een algenreactor in gebruik. Voorafgaand aan de beide ingebruiknemingen vond een door Wetterskip Fryslân georganiseerd minisymposium plaats. In de lunchpauze ondertekenden Wetterskip Fryslân...
more »

WEERGAVE OPTIES - DISPLAY OPTIONS |
next »

next »