Jaarlijkse schouw regionale waterkeringen langs Friese boezem

34 foto's - images | BEKIJK DIASHOW - VIEW SLIDESHOW | DOWNLOAD

Wetterskip Fryslân is woensdag 12 januari 2011 gestart met de jaarlijkse schouw van de regionale waterkeringen. Alle kades in het beheergebied worden bezocht door medewerkers van het waterschap. Bekeken wordt of de kades veilig zijn en of de regels worden nageleefd door de bewoners die aan een kade wonen of werken. In totaal worden 3.200 km kades gecontroleerd. Naar verwachting wordt de schouw begin maart afgerond.

Tijdens de jaarlijkse schouw inventariseert het waterschap...
more »

WEERGAVE OPTIES - DISPLAY OPTIONS |