Leeuwarden - De Groote Wielen | De Grutte Wielen

14 foto's - images | BEKIJK DIASHOW - VIEW SLIDESHOW | DOWNLOAD

Op korte afstand van Leeuwarden ligt een belangrijk vogelgebied dat bestaat uit meertjes, riet- en zeggenmoerassen, natte graslanden en twee eendenkooien. Er zijn zomerpolders met kruidenrijke hooilanden en bouwlandjes met akkeronkruiden. Ganzen, eenden en steltlopers pleisteren hier massaal, de graslanden zijn van groot belang voor weidevogels. Bron It Fryske Gea - lees verder: http://www.itfryskegea.nl/Natuurgebied/Grutte-Wielen

WEERGAVE OPTIES - DISPLAY OPTIONS |