Mestopslag naast oppervlaktewater | Manure storage next to a ditch.

3 foto's - images | BEKIJK DIASHOW - VIEW SLIDESHOW | DOWNLOAD

Mestopslag naast een sloot. Met meststoffen verontreinigd regenwater kan eenvoudig in de sloot stromen en zo het oppervlaktewater verontreinigen.
Manure storage next to a ditch. With fertilizers contaminated rainwater can easily flow into the ditch and thus contaminate surface water.

WEERGAVE OPTIES - DISPLAY OPTIONS |