Project 'De zachte zandmotor' IJsselmeer

120 foto's - images | BEKIJK DIASHOW - VIEW SLIDESHOW | DOWNLOAD

MEER FOTO'S VOLGEN....

Een hoger waterpeil in het IJsselmeer - waarvoor plannen bestaan - bedreigt de bestaande, buitendijkse kwaliteiten en legt grote druk op de kustverdediging. Om de verhoging op natuurlijke wijze aan te pakken, vinden de komende periode drie experimenten plaats langs de Friese kust.

Voor de kust bij Workumerwaard, Oudemirdumerklif en Hindeloopen storten schepen grote hoeveelheden zand - vandaar de projectnaam De zachte zandmotor - waardoor de...
more »

WEERGAVE OPTIES - DISPLAY OPTIONS |
next »

next »