Telecommunicatie | Telecommunication

1 foto's - images | BEKIJK DIASHOW - VIEW SLIDESHOW | DOWNLOAD

Telecommunicatie is het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere zonder dat iets of iemand zich fysiek daar naartoe verplaatst. Moderne vormen van telecommunicatie zijn: (mobiele) telefoon, radio, televisie en internet. Voor een betrouwbare overdracht van informatie is een transportmedium nodig zoals koperkabels, een coaxkabel, glasvezel of vacuüm.

Telecommunications is the transmission of information from one place to another without anyone or anything...
more »

WEERGAVE OPTIES - DISPLAY OPTIONS |