Vaststelling en ondertekening Fries Bestuursakkoord Waterketen (19-02-2010)

71 foto's - images | BEKIJK DIASHOW - VIEW SLIDESHOW | DOWNLOAD

Een innovatieprogramma voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van sanitaire voorzieningen, zuivering en hergebruik van afvalwater, koppelen van energie en water, ervoor zorgen dat inwoners geen last hebben van riooloverstorten en het gebruik van chemicaliën en afvalstoffen verminderen. Dat is - onder meer - de inzet van het Fries Bestuursakkoord Waterketen, een samenwerkingsverband tussen Wetterskip Fryslân, de 31 Friese gemeenten, Vitens en de provinsje Fryslân dat vrijdag...
more »

WEERGAVE OPTIES - DISPLAY OPTIONS |