Veldbezoek waterwegen Wetterskip Fryslan door platform Natuurvriendelijke Oevers - 21-09-2010

35 foto's - images | BEKIJK DIASHOW - VIEW SLIDESHOW | DOWNLOAD

Vaartocht over de Zwemmer en het Prinses Margrietkanaal (Friesland) langs een aantal natuurprojecten van Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân. Douwe de Vries van het waterschap gaf uitleg over afgeronde projecten nabij onder andere Zwaagwesteinde (Westereen) en Kuikhorne. Doeke Haitsma van de Provincie Fryslân toonde door de provincie aangelegde natuurvriendelijke oevers langs het Prinses Margrietkanaal bij Bergum (Burgum) en Kootstertille.

WEERGAVE OPTIES - DISPLAY OPTIONS |