Vuurwerk - Fireworks

9 foto's - images | BEKIJK DIASHOW - VIEW SLIDESHOW | DOWNLOAD

Luchtverontreiniging, bodemverontreiniging en watervervuiling door het toepassen van vuurwerk. Afsteken van vuurwerk veroorzaakt luchtvervuiling met milieugevaarlijke stoffen, waaronder zware metalen (vooral koper) en fijnstof. Neerslag van door vuurwerk vervuilde rook en restanten van vuurwerk veroorzaakt verontreiniging van bodem, oppervlaktewater en waterbodemslib. Volgens de jurisprudentie wordt neerslag van verontreinigde rook daarom als 'lozing' aangemerkt.

Snel een andere...
more »

WEERGAVE OPTIES - DISPLAY OPTIONS |