Werkbezoek deltacommissaris Wim Kuijken aan het Waddengebied (24 t/m 26 augustus 2010)

48 foto's - images | BEKIJK DIASHOW - VIEW SLIDESHOW | DOWNLOAD

Deltacommissaris Wim Kuijken bezocht het Friese en Groningse Waddengebied op uitnodiging van de Regionale Stuurgroep Deltaprogramma Waddengebied. Dit bezoek vindt plaats op woensdag 25 en donderdag 26 augustus 2010. Tijdens dit bezoek liet hij zich met het oog op mogelijk toekomstig stijgende waterpeilen informeren over de aandachtspunten, kansen en bedreigingen langs de Waddenkust en op de Waddeneilanden. De Deltacommissaris sprak tijdens zijn bezoek met verschillende partijen, zoals...
more »

WEERGAVE OPTIES - DISPLAY OPTIONS |