Nieuwe Onderzoekslocatie Afvalwaterzuivering naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Leeuwarden. Wetterskip Fryslân, Wetsus en het Samenwerkingverband Noord-Nederland zijn betrokken bij het onderzoek naar innovatieve en duurzame zuiveringstechnieken voor huishoudelijk afvalwater. Het project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en door het Ministerie van Economische Zaken, Pieken in de Delta.

Details

Nieuwe Onderzoekslocatie Afvalwaterzuivering.
Nieuwe Onderzoekslocatie Afvalwaterzuivering naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Leeuwarden. Wetterskip Fryslân, Wetsus en het Samenwerkingverband Noord-Nederland zijn betrokken bij het onderzoek naar innovatieve en duurzame zuiveringstechnieken voor huishoudelijk afvalwater. Het project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en door het Ministerie van Economische Zaken, Pieken in de Delta.

Bestandsnaam - Filename: mvd-20101109-126.jpg
Bron - Source: FotoCommunicatie.nl
Datum - Date 16 Jun 2010
Locatie - Location: Leeuwarden Friesland Netherlands
Credit: FotoCommunicatie.nl
Copyright: Meindert van Dijk
Model Release: No
Property Release: No
Beperkingen - Restrictions:
Direct Link:
Zoekwoorden - Keywords:
Europe
Friesland
Fryslan
Holland
Nederland
Netherlands
afvalwater
rioolwaterzuivering
rwzi
zuivering