Wetterskip Fryslân stopte vrijdag 12 februari 2010 met het afstromen en waar mogelijk malen van het overtollige water in de polders en Friese boezem. Met deze aanpak test het waterschap of het natuurijs sneller op dikte komt en daarmee de kans op schaatstoertochten bevorderd wordt. Vrijdag 19 februari 2010 werd het malen hervat. Ook werd in de polders het overtollige water weer weggepompt. Op een aantal plaatsen bleek het waterpeil flink te zijn gestegen.

Details

Beperkte wateroverlast door uitgeschakelde boezemgemalen.
Wetterskip Fryslân stopte vrijdag 12 februari 2010 met het afstromen en waar mogelijk malen van het overtollige water in de polders en Friese boezem. Met deze aanpak test het waterschap of het natuurijs sneller op dikte komt en daarmee de kans op schaatstoertochten bevorderd wordt. Vrijdag 19 februari 2010 werd het malen hervat. Ook werd in de polders het overtollige water weer weggepompt. Op een aantal plaatsen bleek het waterpeil flink te zijn gestegen.

Bestandsnaam - Filename: mvd-20100218-147.jpg
Bron - Source: Meindert van Dijk Fotografie (Photography)
Datum - Date 18 Feb 2010
Locatie - Location: Wolsum Friesland Netherlands
Credit: Meindert van Dijk Fotografie (Photography)
Copyright: Meindert van Dijk
Model Release: No
Property Release: No
Beperkingen - Restrictions:
Direct Link:
Zoekwoorden - Keywords:
Bolsward
Europe
Fiifhus
Friesland
Frisian
Fryslan
Fryslân
Holland
Nederland
Netherlands
Vijfhuis
Wolsum
ditches
dooi
dooiwater
flood
gemaal
kwantiteit
peilbeheer
polders
sloten
smeltwater
water
water boards
water management
waterbeheer
watermanagement
wateroverlast
waterpeil
waterpeilbeheer
waterquantity
waterschap
weiland
wetterskip
wetterskip Fryslân