Details

Officiële afsluiting verbeteringsproject Tjeukemeer Tjonger

Bestandsnaam - Filename: mvd-20100624-176.jpg
Bron - Source: FotoCommunicatie.nl
Datum - Date 24 Jun 2010
Locatie - Location: Bantega Friesland Netherlands
Credit: FotoCommunicatie.nl
Copyright: Meindert van Dijk
Model Release: No
Property Release: No
Beperkingen - Restrictions:
Direct Link:
Zoekwoorden - Keywords:
Bantega
Europe
Friesland
Fryske Gea
Fryslan
Fryslân
Geography
Nederland
Netherlands
Roel de Jong
Schoterdijk
Tjeukemeer
Tjonger
Ultsje Hosper
Wetterskip Fryslan
boezem
boezemwater
droge voeten
kaden
moeras
natuurgebieden
natuurvriendelijk
oevers
overheid
overtollig water
polders
provincie
rietlanden
ruilverkaveling
veiligheid
veiligheidsnormen
verbetering
vissen
waterafvoer
waterberging
waterkwaliteit
waterschap
waterschappen