Een toezichthouder van Wetterskip Fryslân overlegt met een pachter van een stuk landbouwgrond (boer) waar de kade langs het Tjeukemeer wordt verhoogd, een sloot gedempt en een andere sloot verbreed. *** A supervisor of Water Fryslân consult a tenant of an agricultural land (farmer) where the quay along the Tjeukemeer is increased, a ditch filled in and another ditch was widened.

Details

Overleg toezichthouder en boer
Een toezichthouder van Wetterskip Fryslân overlegt met een pachter van een stuk landbouwgrond (boer) waar de kade langs het Tjeukemeer wordt verhoogd, een sloot gedempt en een andere sloot verbreed. *** A supervisor of Water Fryslân consult a tenant of an agricultural land (farmer) where the quay along the Tjeukemeer is increased, a ditch filled in and another ditch was widened.

Bestandsnaam - Filename: mvd-20100427-111.jpg
Bron - Source: FotoCommunicatie.nl
Datum - Date 27 Apr 2010
Locatie - Location: Oosterzee Friesland Netherlands
Credit: FotoCommunicatie.nl
Copyright: Meindert van Dijk
Model Release: No
Property Release: No
Beperkingen - Restrictions:
Direct Link:
Zoekwoorden - Keywords:
Europe
Friesland
Frisian
Fryslan
Fryslân
Holland
Nederland
Netherlands
Oosterzee
Wetterskip Fryslan
agrarisch
agrariër
bespreking
boeren
droge voeten
grondwerkzaamheden
landbouw
oevers en kaden
overleg
projecten
toezichthouders
voldoende water
water
waterkwantiteit
waterschap
weiland
werkzaamheden
wetterskip