Buitendijks kweldergebied van waterschap Blija Buitendijks.<br />
Waterschap Blija Buitendijks is het kleinste waterschap van Nederland. Het waterschap beheert 100 hectare weiland, gelegen bij het dorp Blija in het noorden van Friesland, tussen de Waddenzeedijk en zomerdijk. Direct achter de 2,25 m +NAP hoge zomerdijk bevindt zich het uitgestrekte kweldergebied van de Waddenzee. Bij hoogwater (vloed) stroomt het buiten de zomerdijk gelegen kwelder regelmatig onder water. Bij extreem hoog water, bijvoorbeeld bij springtij en noordwesterstorm komt het zeewater vanuit de Waddenzee ook over de zomerdijk. De door het waterschap beheerde polder komt dan geheel onder water te staan, soms zelfs tot halverwege de Waddenzeedijk. Bij afgaand tij (eb) stroomt het zeewater via de klepstuwen in de zomerdijk terug naar de Waddenzee. <br />
Op de voorgrond een dobbe, een door een aarden wal omgeven drinkplaats voor vee. Overstroming van de dobbe met zeewater komt zelden voor. De dobbe is daarom ook geschikt als hoogwatervluchtplaats voor het buitendijks geweide vee.<br />
Op de achtergrond is de Waddenzeedijk (op Deltahoogte) te zien.

Details

Blija Buitendijks - Noord-Friesland Buitendijks
Buitendijks kweldergebied van waterschap Blija Buitendijks.
Waterschap Blija Buitendijks is het kleinste waterschap van Nederland. Het waterschap beheert 100 hectare weiland, gelegen bij het dorp Blija in het noorden van Friesland, tussen de Waddenzeedijk en zomerdijk. Direct achter de 2,25 m +NAP hoge zomerdijk bevindt zich het uitgestrekte kweldergebied van de Waddenzee. Bij hoogwater (vloed) stroomt het buiten de zomerdijk gelegen kwelder regelmatig onder water. Bij extreem hoog water, bijvoorbeeld bij springtij en noordwesterstorm komt het zeewater vanuit de Waddenzee ook over de zomerdijk. De door het waterschap beheerde polder komt dan geheel onder water te staan, soms zelfs tot halverwege de Waddenzeedijk. Bij afgaand tij (eb) stroomt het zeewater via de klepstuwen in de zomerdijk terug naar de Waddenzee.
Op de voorgrond een dobbe, een door een aarden wal omgeven drinkplaats voor vee. Overstroming van de dobbe met zeewater komt zelden voor. De dobbe is daarom ook geschikt als hoogwatervluchtplaats voor het buitendijks geweide vee.
Op de achtergrond is de Waddenzeedijk (op Deltahoogte) te zien.

Bestandsnaam - Filename: mvd-20101119-2121_2_3.jpg
Bron - Source: FotoCommunicatie.nl
Datum - Date 19 Nov 2010
Locatie - Location: Blija Friesland Netherlands
Credit: FotoCommunicatie.nl
Copyright: Meindert van Dijk
Model Release: No
Property Release: No
Beperkingen - Restrictions:
Direct Link:
Zoekwoorden - Keywords:
Blija
Blije
Europe
Holland
Nederland
Netherlands
Noord-Friesland Buitendijks
Waddengebied
buitendijks
kweldergebied
kwelders
stiltegebied
waterschap