Details

Feestelijke afsluiting keermuur Harlingen

Bestandsnaam - Filename: mvd-20100824-174-WF.jpg
Bron - Source: FotoCommunicatie.nl
Datum - Date 24 Aug 2010
Locatie - Location: Harlingen Friesland Netherlands
Credit: FotoCommunicatie.nl
Copyright: Meindert van Dijk
Model Release: No
Property Release: No
Beperkingen - Restrictions:
Direct Link:
Zoekwoorden - Keywords:
Europe
Friesland
Frisian
Frisian Water Board
Fryslan
Fryslân
Harlingen
Holland
Nederland
Netherlands
Wetterskip Fryslan
Wetterskip Fryslân
deltahoogte
deltawerken
government
hoogheemraadschap
keermuur
openbaar bestuur
overheden
overheid
overheidsdiensten
overheidsorganisaties
polder
polder-board
primaire waterkering
public authorities
water board
waterkering
waterschap
waterschappen
wetterskip
zeekering
zeewering
WF