Vaartocht over de Zwemmer en het Prinses Margrietkanaal langs een aantal natuurprojecten van Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân. Douwe de Vries van het waterschap gaf uitleg over die afgeronde projecten. .Doeke Haitsma van de Provincie Fryslân toonde de door de provincie aangelegde natuurvriendelijke oevers langs het Prinses Margrietkanaal bij Bergum (Burgum) en Kootstertille.

Details

Vaarexcursie - veldbezoek STOWA Platform Natuurvriendelijke Oevers
Vaartocht over de Zwemmer en het Prinses Margrietkanaal langs een aantal natuurprojecten van Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân. Douwe de Vries van het waterschap gaf uitleg over die afgeronde projecten. .Doeke Haitsma van de Provincie Fryslân toonde de door de provincie aangelegde natuurvriendelijke oevers langs het Prinses Margrietkanaal bij Bergum (Burgum) en Kootstertille.

Bestandsnaam - Filename: mvd-20100921-254.jpg
Bron - Source: FotoCommunicatie.nl
Datum - Date 21 Sep 2010
Locatie - Location: Friesland Netherlands
Credit: FotoCommunicatie.nl
Copyright: Meindert van Dijk
Model Release: No
Property Release: No
Beperkingen - Restrictions:
Direct Link:
Zoekwoorden - Keywords:
Europa
Europe
Friesland
Frisian
Fryslan
Fryslân
Holland
Nederland
Netherlands
Prinses Margrietkanaal
Provincie Fryslân
STOWA
Wetterskip Fryslan
Zwemmer
communicatie
excursies
government
hoogheemraadschap
informatie
kaden
natuur
natuurvriendelijk
oevers
openbaar bestuur
overheden
overheid
overheidsdiensten
overheidsorganisaties
polder
polder-board
province
provinciaal
provincial
provincie
provincies
public authorities
rondvaarten
vaarexcursies
water board
waterbeheer
waterschap
waterschappen
wetterskip