Mestopslag naast een sloot. Met meststoffen verontreinigd regenwater kan eenvoudig in de sloot stromen en zo het oppervlaktewater verontreinigen.

Details

Mestopslag naast sloot
Mestopslag naast een sloot. Met meststoffen verontreinigd regenwater kan eenvoudig in de sloot stromen en zo het oppervlaktewater verontreinigen.

Bestandsnaam - Filename: mvd-20110318-103.jpg
Bron - Source: FotoCommunicatie.nl
Datum - Date 18 Mar 2011
Locatie - Location: Workum Friesland Netherlands
Credit: FotoCommunicatie.nl
Copyright: Meindert van Dijk
Model Release: No
Property Release: No
Beperkingen - Restrictions:
Direct Link:
Zoekwoorden - Keywords:
IJsselmeer
Keur
MTR-norm
Workum
Workumerwaard
afspoeling
agrarisch
grasland
hemelwater
landbouw
mest
mestvocht
mestvrije zone
milieuvervuiling
nitraat
oppervlaktewater
opslag
opslagplaats
regen
regenwater
sloot
slootwater
stalmest
stikstof
uitspoeling
veeteelt
verontreiniging
vervuiling
waterschap
waterverontreiniging
watervervuiling
weiland