Felle lampen verlichten 's nachts de boortoren op de zoutwinlocatie van Frisia Zout BV in Pietersbierum (tussen Sexbierum en Harlingen). De boorlocatie is zo op het vlakke Friese platteland nabij de Waddenzee al op grote afstand te zien.

Details

Verlichte boorlocatie zoutwinconcessie Barradeel te Pietersbierum.
Felle lampen verlichten 's nachts de boortoren op de zoutwinlocatie van Frisia Zout BV in Pietersbierum (tussen Sexbierum en Harlingen). De boorlocatie is zo op het vlakke Friese platteland nabij de Waddenzee al op grote afstand te zien.

Bestandsnaam - Filename: mvd-20130112-117.jpg
Bron - Source: FotoCommunicatie.nl
Datum - Date 12 Jan 2013
Locatie - Location: Pietersbierum Friesland Nederland
Credit: FotoCommunicatie.nl
Copyright: Meindert van Dijk
Model Release: No
Property Release: No
Beperkingen - Restrictions:
Direct Link:
Zoekwoorden - Keywords:
Barradeel
Economische Zaken
Esco
European Salt Company
Frisia Zout
Harlingen
MER
Mijnwet
PKB Waddenzee
Pietersbierum
Sexbierum
Wad
Waddengebied
Waddenkust
Waddenzee
Wet milieubeheer
bodemdaling
boorlocatie
boorput
boortoren
boren
duisternis
exploitatite
lampen
lichtvervuiling
m.e.r.
milieu
milieuverordening
nacht
ontginning
schijnwerpers
schuin boren
steenzout
vergunning
verlichting
wadbodem
zeebodem
zout
zoutconcessie
zoutwingebied
zoutwinlocatie
zoutwinning
zoutwinputten