Informatieavond over de bouw van een gemaal met vispassage bij de zeedijk ten noorden van Hallum-Marrum. Betreft het plan Gemaal Vijfhuizen/Hallumer Ryt.

Details

Voorlichtingsavond over nieuw gemaal Vijfhuizen met vispassage.
Informatieavond over de bouw van een gemaal met vispassage bij de zeedijk ten noorden van Hallum-Marrum. Betreft het plan Gemaal Vijfhuizen/Hallumer Ryt.

Bestandsnaam - Filename: mvd-20110517-160.jpg
Bron - Source: FotoCommunicatie.nl
Datum - Date 17 May 2011
Locatie - Location: Marrum Friesland Netherlands
Credit: FotoCommunicatie.nl
Copyright: Meindert van Dijk
Model Release: No
Property Release: No
Beperkingen - Restrictions:
Direct Link:
Zoekwoorden - Keywords:
Gebiedscommissie Ferwerderadiel Fernijt
Hallumer Ryt
Noarderleech
Noord-Friesland Buitendijks
Noorderleeg
Waddengebied
Waddenzee
Waddenzeedijk
Wetterskip Fryslan
boezem
boezemgemalen
boezemwater
buitendijks
gemaal Vijfhuizen
informatieavond
informatiebijeenkomst
integrale gebiedsontwikkeling
kwelders
primaire waterkeringen
project
projekt
voorlichtingsavond
waterbeheer
watergebiedsplan
waterhuishouding
waterschap
wetterskip
zeedijk
zeedijken
zeegemalen