Help Pagina (Nederlands)

Help Page (English)

Binnenkort meer help-informatie

Soon more help information

Taal

Deze Beeldbank is tweetalig: Nederlands en Engels. Het oorspronkelijke programma was Engelstalig. Helaas was het niet mogelijk om alle Engelse teksten te vertalen.

Language

This Image Bank is bilingual: English and Dutch. For the Dutch visitors a large part of the English text has been translated into Dutch.

Zoeken

Eenvoudig zoeken

Geef een of meer zoekwoorden op in het scherm rechtsboven en klik op de 'Search' knop.

Uitgebreid zoeken

Met de optie 'uitgebreid zoeken' kunt u gelijktijdig op meerdere zoekopties zoeken.

Search

Simple search

Enter one or more keywords in the right upper screen and click the 'Search' button.

Advanced search

The option 'Advanced Search' allows you to simultaneously search multiple search options.

Downloaden van foto's

Heeft u per e-mail een link ontvangen naar een fotogallerie, dan kunt u - afhankelijk van de toegekende rechten - foto's op de volgende wijze downloaden:

  • Login met gebruikmaking van uw e-mail adres en uw zelfgekozen wachtwoord.
  • Klik op de door u gewenste foto.
  • Op het nieuwe scherm klikt u rechts naast de geselecteerde foto onder 'Acties' op de optie 'Download de foto'.
  • Kies de gewenste download grootte (600 pixels is meestal ruim voldoende voor gebruik op websites en intranet).
  • Na aanklikken van de download optie kunt u nog kiezen uit het openen van het fotobestand of het opslaan van het fotobestand op uw computer.
  • Wanneer u meer download rechten heeft ontvangen, dan kunt u ook foto's in hogere resolutie downloaden, waarbij het originele formaat (meestal) geschikt is voor drukwerk.
  • Van elke download wordt een registratie bijgehouden, aan de hand waarvan achteraf kan worden gefactureerd (tenzij met u anders is afgesproken).

Het is ook mogelijk dat u een link hebt ontvangen, waarmee u een besloten fotomap kunt bekijken. Deze fotomap kan ook weer submappen bevatten. Voordat u deze map(pen) kunt openen dient u eerst het bij de link geleverde wachtwoord opgeven. Normaal kunt u via deze toegang alleen foto's in besloten mappen bekijken, maar niet downloaden.

Overige hulp

Ondervindt u problemen bij het gebruik van deze beeldbank? Neem dan contact op met Meindert van Dijk:

Other assistance

Having trouble using this Imagebank? Please contact Meindert van Dijk:

  • Email
  • Telephone +316 46264523