Galleries

Loading ()...

 • Abstracte Fotografie | Abstract Photography
  1 gallery
  Abstracte natuurfoto's
 • Agrarisch - Agriculture
  13 galleries
  Landbouw, akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt, sierteelt, veehouderij, bosbouw, paddestoelenteelt. Agriculture, arable farming, horticulture, fruit, floriculture, livestock, forestry, mushroom cultivation. Snel een andere foto nodig? Mail of bel mij! E-mail: info@meindertvandijkfotografie.nl. Telefoon: 06-46264523. 24/7 bereikbaar! Need another image? Email or call me! Email: info@meindertvandijkfotografie.nl. Phone: +31-646264523.
 • Architectuur - Architecture
  10 galleries
  Architecture in Friesland, Holland - The Netherlands - Europe | Architectuur in Fryslân. Snel een andere foto nodig? Mail of bel mij! E-mail: info@meindertvandijkfotografie.nl. Telefoon: 06-46264523. 24/7 bereikbaar! Need another image? Email or call me! Email: info@meindertvandijkfotografie.nl. Phone: +31-646264523.
 • Bedrijven en andere organisaties
  2 galleries
  Deze verzameling van categorieën (gallerieën) biedt de vermelde bedrijven en organisaties de mogelijkheid om foto's uit hun 'eigen' categorie (gallerie) kosteloos te downloaden voor eigen gebruik. Dit betreft een tegenprestatie voor de gewaardeerde gelegenheid, die de betrokken bedrijven en organisaties mij - op mijn verzoek - bieden voor het maken van door mijzelf gewenste foto's en hun toestemming om deze foto's voor uiteenlopende publicatiedoeleinden op te nemen in deze Beeldbank.
 • Bessen - Vruchten
  2 galleries
 • Bloemen - Flowers
  5 galleries
 • Boeketten en bloemstukken | Bouquets and floral arrangements
  1 gallery
  Snel een andere foto nodig? Mail of bel mij! E-mail: info@meindertvandijkfotografie.nl. Telefoon: 06-46264523. 24/7 bereikbaar! Need another image? Email or call me! Email: info@meindertvandijkfotografie.nl. Phone: +31-646264523.
 • Bolgewassen
  1 gallery
 • Bomen en struiken
  11 galleries
 • Branden | Fires
  2 galleries
 • Bruggen | Bridges
  2 galleries
 • Bruine Vloot
  1 gallery
 • Buitenland
  2 galleries
 • Communicatie
  1 gallery
 • Cultuur - Culture
  2 galleries
 • Deltaprogramma - Deltacommissaris
  2 galleries
  Hoe kunnen we Nederland nu, maar ook in de toekomst, beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoet water? En hoe kunnen we er tegelijk voor zorgen dat Nederland een aantrekkelijk land blijft om te wonen, te werken en te investeren? De maatregelen die hiervoor nodig zijn worden uitgewerkt in het Deltaprogramma. Dit is een nationaal programma waarin Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten.
 • Eten en Drinken
  4 galleries
 • Evenementen - Symposia - Bijeenkomsten | Events - Symposia - Meetings
 • Fauna - Insecten - Insects
 • Fauna - Vogels | Birds
  18 galleries
 • Fauna - Zoogdieren | Mammals
 • Flora - Bloemen en Planten | Flowers and Plants
  21 galleries
  Flora - Bloemen en Planten | Flowers and Plants
 • Fryslan van boven | Friesland from above
  17 galleries
  Luchtfoto's van Friesland's meest fascinerende natuurlijke en door de mens gemaakte landschappen. Aerial photographs of the most fascinating natural and man-made landscapes in Friesland (Netherlands / Holland).
 • HEMATON
  1 gallery
 • Interieurfotografie | Interior Photography
 • Kerken | Churches
  2 galleries
 • Landschappen en Natuurgebieden - Landscapes and Natural Areas
  13 galleries
  Snel een andere foto nodig? Mail of bel mij! E-mail: info@meindertvandijkfotografie.nl. Telefoon: 06-46264523. 24/7 bereikbaar! Need another image? Email or call me! Email: info@meindertvandijkfotografie.nl. Phone: +31-646264523.
 • Leeuwarden van boven | Leeuwarden from above
  21 galleries
  Luchtfoto's van de gemeente Leeuwarden (Ljouwert), de hoofdstad van de Nederlandse provincie Friesland (Fryslân). Meer foto's: http://bit.ly/1ID7FI8. Aerial photos of the municipality of Leeuwarden, the capital city of the Dutch province of Friesland. It is situated in the northern part of The Netherlands (Europe). More pictures: http://bit.ly/1ID7FI8.
 • Luchtfotografie - Aerial Photography
  31 galleries
  Snel een andere foto nodig? Mail of bel mij! E-mail: info@meindertvandijkfotografie.nl. Telefoon: 06-46264523. 24/7 bereikbaar! Need another image? Email or call me! Email: info@meindertvandijkfotografie.nl. Phone: +31-646264523.
 • Milieu - Afval | Environment - Waste
 • Milieu - Energie | Environment - Energy
 • Milieu - Environment
  6 galleries
  Milieufotografie - Environmental Photography Snel een andere foto nodig? Mail of bel mij! E-mail: info@meindertvandijkfotografie.nl. Telefoon: 06-46264523. 24/7 bereikbaar! Need another image? Email or call me! Email: info@meindertvandijkfotografie.nl. Phone: +31-646264523.
 • Molens in Nederland | Windmills in Holland
  2 galleries
  Traditionele windmolens in Nederland. Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Molen Traditional Dutch windmills. See also http://www.holland.com/global/tourism/interests/traditional/windmills.htm
 • Nationale Parken | National Parcs
 • Natuurfotowandelingen - Nature Photo Hikes
  6 galleries
  Natuurfotowandelingen: actieve natuurbeleving met een educatief tintje. Onder leiding van natuurgids/fotograaf Meindert van Dijk ontspannen wandelen, fotograferen en genieten in aantrekkelijke natuurgebieden. Reizen, exursies en workshops. Nature Photo Hikes: nature experience with an active educational touch. Guided by photographer Meindert van Dijk relaxed walking, photography and enjoy attractive natural areas. Tours, excursions and workshops.
 • Openbaar Bestuur
  3 galleries
 • Portfolio's
  13 galleries
 • Project Hallumer Ryt - Gemaal Vijfhuizen - Marrum
  1 gallery
  Extra water afvoer voor de Friese boezem op de Waddenzee. Herstel van een zoet-zout overgang in het waddengebied. Een gezamenlijk project van Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Meer informatie: www.hallumerryt.nl
 • Publicaties | Publications - Tear Sheets
 • Seizoenen - Seasons
  3 galleries
 • Sporten (Algemeen) - Sports (General)
 • Steden en Dorpen
  13 galleries
 • Tuinen - Gardens
  13 galleries
 • Vastgoed in Beeld - Vastgoedfotografie - Real Estate Photography
  4 galleries
  Fotografie van vastgoed - onroerend goed, zoals woningen, bedrijfspanden en bouwpercelen. | Photography of property - real estate, including homes, business premises and plots.
 • Verkeer en Vervoer - Traffic and Transport
 • Wadden in Beeld | Waddengebied - Wadden Sea Region
 • Wandelcoach Friesland
  2 galleries
 • Waterbeheer - Gemalen | Water Management - Pumping Stations
 • Waterbeheer - Officiële werkbezoeken
 • Waterbeheer - RWZI's - Rioolwaterzuiveringsinstallaties - Sewage Treatment Plants
  3 galleries
  Rioolwaterzuiveringsinstallaties - RWZI's - Sewage Treatment Plants
 • Waterbeheer - Sluizen en stuwen
 • Waterbeheer - Veiligheid - Kustonderhoud
 • Waterbeheer - Veiligheid - Primaire Waterkeringen | Water Management - Primary Flood Defenses
 • Waterbeheer - Waterschappen in Nederland - Water Boards in the Netherlands
  16 galleries
  Meindert van Dijk is uitstekend bekend met de problematiek bij de Nederlandse waterschappen en de 'natte poot' van Rijkswaterstaat. Hij was bijna 18 jaar werkzaam bij Wetterskip Fryslân, waarvan twee jaar gedetacheerd bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Dienstkring Waddengebied Friesland. Als waterschapsfotograaf is hij u graag van dienst met het leveren van archieffoto's en het uitvoeren van fotografie-opdrachten.
 • Waterbeheer - Waterschapskantoren
 • Watersport - Aquatics
  5 galleries
 • Wildstroperij | Poaching
 • Wonen aan water
  1 gallery
 • Wonen - Woningen
  1 gallery
 • Zwemlocaties - Zwemplassen - Outdoor Swimming Locations - Wild Swimming Locations