Deltaprogramma - Deltacommissaris { 2 galleries }

Hoe kunnen we Nederland nu, maar ook in de toekomst, beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoet water? En hoe kunnen we er tegelijk voor zorgen dat Nederland een aantrekkelijk land blijft om te wonen, te werken en te investeren? De maatregelen die hiervoor nodig zijn worden uitgewerkt in het Deltaprogramma. Dit is een nationaal programma waarin Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten.

Loading ()...