Project Hallumer Ryt - Gemaal Vijfhuizen - Marrum { 2 galleries }

Extra water afvoer voor de Friese boezem op de Waddenzee. Herstel van een zoet-zout overgang in het waddengebied. Een gezamenlijk project van Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Meer informatie: www.hallumerryt.nl