Ameland - Feugelpôlle - Fûgelpôlle { 11 images } Created 18 Apr 2011

De Feugelpôlle op Ameland is een goed voorbeeld hoe je met natuur(ontwikkeling) de kustveiligheid kunt vergroten. De Feugelpôlle was namelijk grotendeels verdwenen in de zee door golven. Maar de Wadkwelder is hersteld waardoor deze weer kan dienen als broedplek voor zeevogels als de Grote Stern. Het is uiteindelijk de bedoeling hier een schelpdierenbank te creëren die ook als golfbreker kan fungeren om zo de zuid-westkust van Ameland te beschermen. Daarmee heeft de Feugelpôlle een natuurlijke klimaatbuffer waardoor dit punt beter wordt beschermd tegen de stijgende zeespiegel. Bron: http://www.rijkewaddenzee.nl/zoek-een-project/projecten-lijst/feugelp%C3%B4lle-ameland
View: 100 | All