Boorlocatie zoutconcessie Barradeel te Pietersbierum { 6 images } Created 12 Jan 2013

Felle lampen verlichten 's nachts de boortoren op de zoutwinlocatie van Frisia Zout BV in Pietersbierum (tussen Sexbierum en Harlingen). De boorlocatie is zo op het vlakke Friese platteland nabij de Waddenzee al op grote afstand te zien.
View: 25 | All