Campagne Stop Lozing Afvalwater { 35 images } Created 30 Aug 2010

Op 27 juli 2010 werd in de passantenhaven Heegerwâl in Heeg het startsein gegeven voor de campagne 'Stop lozing afvalwater, lekker fri(e)s'. Wetterskip Fryslân, Recreatieschap De Marrekrite, het Watersportverbond en provincie Fryslân (in het kader van Het Friese Merenproject) willen het gebruik van vuilwatersystemen promoten bij watersporters en hun bewust maken dat vuil water lozen verboden is.

Ondanks de invoering van het lozingsverbod voor toiletwater van pleziervaartuigen wordt er nog steeds veel afvalwater in de Friese meren geloosd. Door de inzet van een speciale campagneboot, van 27 juli t/m 6 augustus 2010, werden watersporters bewust gemaakt om zelf een bijdrage te leveren aan een betere waterkwaliteit. Eenvoudig door het afvalwater niet meer te lozen maar op te vangen in een vuilwater installatie op de boot. De promotieboot voer onder andere langs het Hegermer Mar (Heegermeer), Burgumer Mar (Bergumermeer) en het Snitser Mar (Sneekermeer) en deeldeaan watersporters een Z-card uit. Een kaart met daarop alle vuilwater inneempunten in Fryslân.
View: 100 | All