Demosite afvalwaterzuiveringstechnologie - officiële opening { 159 images } Created 1 Apr 2011

Wubbo Ockels opende op vrijdag 1 april 2011 de 'Demosite afvalwatertechnologie Leeuwarden' bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Wetterskip Fryslân aan de Greunsweg in Leeuwarden. Gelijktijdig nam Technologisch Topinstituut Wetsus op dezelfde locatie een proefopstelling van een algenreactor in gebruik. Voorafgaand aan de beide ingebruiknemingen vond een door Wetterskip Fryslân georganiseerd minisymposium plaats. In de lunchpauze ondertekenden Wetterskip Fryslân en Wetsus de overeenkomst, waarbij Wetsus ook gebruik kan maken van de Demosite.
Tijdens het minisymposium kwamen de volgende personen aan het woord: Wietze de Haan, Roel de Jong, Bonnie Bult (dagvoorzitter) en Sybren Gerbens, allen van Wetterskip Fryslân, Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, Remmie Neef van Brightwork, Cees Buisman, Nadine Boelee en Marcel Janssen, allen van Wetsus, Johan Tiescheffer van Sustec en Hein Molenkamp van Water Alliance. Na een korte toespraak opende Wubbo Ockels officieel de Demosite.
Aansluitend op de opening vond de act 'The Royal Flush' plaats naast de nieuwe algenreactie op de Demosite. Wat gebeurt er als je naar het toilet moet... en de enige toilet op een lange buis staat? Het begin van een acrobatisch avontuur.
View: 100 | All

Loading ()...