ATF-brand Drachten (2000) - Large chemical fire { 37 images } Created 16 Mar 2010

Een grote gifbrand op 12 mei 2000 in een opslagplaats voor chemische afvalstoffen van ATF in Drachten bedreigde en verontreinigde een deel van de agrarische provincie Friesland (Fryslân). Een grote hoeveelheid gevaarlijk en chemisch afval (waaronder batterijen, PCB's, insecticiden en verf) verbrandden en verontreinigden daarbij de lucht, de bodem en het oppervlaktewater.

A large fire in May 2000 at a hazardous waste disposal site in Drachten (northern Netherlands), where waste included batteries, PCBs, insecticides and paint, has threatened a Netherlands dairy district.
View: 100 | All