Gifwolk met salpeterzuur boven Dronrijp - groot alarm - vissterfte { 27 images } Created 6 Nov 2009

Dronrijp, 6 november 2009 - Een lekkende vrachtauto met salpeterzuur bij de zuivelfabriek van Friesland Campina veroorzaakte een grote gifwolk salpeterzuur in de lucht. Er werd groot alarm gegeven. Polite, brandweer en ambulances kwamen in grote getale ter plaatse. Het dorp Dronrijp werd tijdelijk geheel afgesloten. Enkele personen met ademhalingsproblemen werden voor onderzoek naar het ziekenhuis MCL in Leeuwaren gebracht. Een sloot naast het terrein bleek eveneens te zijn verontreinigd met salpeterzuur. Hierdoor ontstond vissterfte. Brandweer en Wetterskip Fryslân verdunden met doorspoeling de concentratie salpeterzuur in het water. Behalve dode en versufte karpers en witvisjes werd ook een dode zonnebaars in de vervuilde sloot aangetroffen.

Dronrijp (Friesland, Netherlands - Europe), November 6, 2009 - A leaking truck with nitric acid in the dairy of Friesland Campina nitric acid caused a large toxic cloud in the sky. There was great alarm. Police, firefighters and ambulances arrived in large numbers on the spot. Dronrijp The village was completely closed temporarily. Some people with respiratory problems were to investigate the hospital MCL in Leeuwarden. A ditch beside the site was also contaminated with nitric acid. This raised fish kills. Fire and Wetterskip Fryslân flushing with dilute nitric acid concentration in the water. Except dead and stunned carp and minnows were also a dead sunfish found in the polluted ditch.
View: 25 | All