Golfklapproef Slachtedijk Sexbierum-Oosterbierum { 262 images } Created 2 May 2012

Start onderzoek naar effect van golfslag op dijken
Op woensdag 2 mei 2012 begon Deltares, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met onderzoek naar de sterkte van gras op dijken door gebruik te maken van een apparaat (golfklapgenerator) die de werking van de golven nabootst. Onderzocht werd bij welke golfhoogte het gras kapot gaat, en wat daarbij de invloed is van objecten zoals bomen, trappen, masten en bebouwing op de dijk. Door het water keer op keer op de dijk te laten klappen werd voor de eerste keer met een 'golfklapgenerator' langdurige golfbelasting nagebootst en konden de consequenties gemeten worden. Ook werd onderzocht hoe snel een eenmaal ontstane schade zich uitbreidde. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en dagelijks bestuurslid Harry Boon van Wetterskip Fryslân waren bij de start van de proef aanwezig.
View: 100 | All