Jaarlijkse schouw regionale waterkeringen langs Friese boezem { 34 images } Created 18 Jan 2011

Wetterskip Fryslân is woensdag 12 januari 2011 gestart met de jaarlijkse schouw van de regionale waterkeringen. Alle kades in het beheergebied worden bezocht door medewerkers van het waterschap. Bekeken wordt of de kades veilig zijn en of de regels worden nageleefd door de bewoners die aan een kade wonen of werken. In totaal worden 3.200 km kades gecontroleerd. Naar verwachting wordt de schouw begin maart afgerond.

Tijdens de jaarlijkse schouw inventariseert het waterschap de plekken waar onderhoud moet worden uitgevoerd. Daarnaast wordt gekeken of de bewoners en grondeigenaren die aan een kade wonen of werken de Keur- en beweidingsregels naleven. Als de regels niet goed worden toegepast, krijgt de betrokkene drie weken de tijd om de kade te herstellen. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van EUR 500,- per overtreding.

Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de regionale keringen. De provincie Fryslan ziet erop toe dat deze taken goed worden uitgevoerd. Jaarlijks investeert het waterschap 15 miljoen euro in de aanleg van nieuwe kaden en 2 miljoen euro in het onderhoud van bestaande kaden.
View: 25 | All