Leeuwarden - De Groote Wielen | De Grutte Wielen { 14 images } Created 9 Sep 2015

Op korte afstand van Leeuwarden ligt een belangrijk vogelgebied dat bestaat uit meertjes, riet- en zeggenmoerassen, natte graslanden en twee eendenkooien. Er zijn zomerpolders met kruidenrijke hooilanden en bouwlandjes met akkeronkruiden. Ganzen, eenden en steltlopers pleisteren hier massaal, de graslanden zijn van groot belang voor weidevogels. Bron It Fryske Gea - lees verder: http://www.itfryskegea.nl/Natuurgebied/Grutte-Wielen
View: 25 | All