Mini-symposium Fijnzeven - Innovatie in de afvalwaterketen (28-04-2011 - Leeuwarden) { 99 images } Created 28 Apr 2011

Wetterskip Fryslân heeft een unieke Demosite afvalwaterzuiveringstechnlogie bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Leeuwarden, waar het bedrijven alle benodigde faciliteiten biedt om onderzoek te doen aan (innovatieve) zuiveringstechnologie. Een van de lopende onderzoeken op de demosite is een onderzoek van BWA naar toepassingsmogelijkheden van fijnzeven op ruw effluent, een onderwerp waar ook op andere locaties in Nederland onderzoek naar wordt gedaan.

Tijdens het mini-symposium werd uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van fijnzeven en was er voor geïnteresseerden de mogelijkheid om de demo-site te bezoeken. Het mini-symposium werd mede georganiseerd door Water Alliance. Water Alliance bundelt publieke en private partijen in Nederland, om daardoor een slagvaardig netwerk en unieke kennispositie te creëren op het gebied van vraagstukken rond duurzaam watergebruik en innovatieve watertechnologie.
View: 25 | All