Natuurvriendelijke overstortbakken (stuwbakken) bij niveauverschillen in waterlopen { 14 images } Created 3 Nov 2010

Overstortbakken (stuwbakken) worden toegepast om niveauverschillen in waterlopen als sloten, beken en riviertjes te reguleren. Zij worden in het bijzonder gebruikt in natuurprojecten, bijvoorbeeld in gebieden waar de waterstand ten behoeve van weidevogels "beheerst"moet worden. Door middel van een verstelbare opening de waterinvoer worden beïnvloed. De afgebeelde overstortbak heeft een zogenaamd 'kuikenschot'. Dit voorkomt dat jonge kuikens van watervogels de waterinvoer worden ingezogen en verdrinken.

De afgebeelde overstortbakken zijn geleverd door Beutech Kunststof & Bewerkingen B.V. in Steenwijk (http://www.beutech.nl).
View: 25 | All