Onderzoekslocatie Afvalwaterzuivering Leeuwarden (Demosite) { 104 images } Created 9 Nov 2010

Onderzoekslocatie Afvalwaterzuivering. Wetterskip Fryslân, Wetsus en het Samenwerkingverband Noord-Nederland zijn betrokken bij het onderzoek naar innovatieve en duurzame zuiveringstechnieken voor huishoudelijk afvalwater. Het project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en door het Ministerie van Economische Zaken, Pieken in de Delta.
View: 25 | All