PBOW-Bijeenkomst 16-09-2010 (Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water) { 74 images } Created 17 Sep 2010

Bijeenkomst van Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water voor alle Friese waterwethouders
Leeuwarden, 16 september 2010 - Het Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water (PBOW) informeerde de waterwethouders van Fryslân in het stadhuis van Leeuwarden over de grote waterthema's en ontwikkelingen. Ook werd ingegaan op de noodzaak tot samenwerking, zoals neergelegd in het Bestuursakkoord 'Samenwerking in de waterketen'.
View: 25 | All