Project 'De zachte zandmotor' IJsselmeer { 120 images } Created 24 Mar 2011

MEER FOTO'S VOLGEN....

Een hoger waterpeil in het IJsselmeer - waarvoor plannen bestaan - bedreigt de bestaande, buitendijkse kwaliteiten en legt grote druk op de kustverdediging. Om de verhoging op natuurlijke wijze aan te pakken, vinden de komende periode drie experimenten plaats langs de Friese kust.

Voor de kust bij Workumerwaard, Oudemirdumerklif en Hindeloopen storten schepen grote hoeveelheden zand - vandaar de projectnaam De zachte zandmotor - waardoor de natuurgebieden kunnen meegroeien met het hogere waterpeil. Of de stijging van de bodem afdoende is en wat de gevolgen zijn, zullen de pilots uitwijzen. Workumerwaard bijt begin volgend jaar het spits af.

Het project 'De zachte zandmotor' is een samenwerking van It Fryske Gea en EcoShape en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, EcoShape, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân.

(Bron: Fryslan leeft met water)
View: 100 | All

Loading ()...