Stiens - Gemaal De Koai { 35 images } Created 5 Jan 2011

Het poldergemaal (boezemgemaal) De Koai aan de de Griene Dyk bij Stiens is een gedeeltelijk open vijzelgemaal. In de winter moeten de vastgevroren vijzels na een vorstperiode waarin het gemaal langere tijd heeft stilgestaan van het ijs worden vrijgemaakt voordat het gemaal in werking kan worden gesteld. Sinds de laatste Elfstedentocht, 20 jaar geleden, gebeurt dit ijsvrij maken van de vijzels door deze enkele uren te bespuiten met slootwater. Dit bleek eenvoudiger en effectiever dan het moeizaam weghakken en wegsteken van de grote ijsklompen rond de vijzels. Jelle van der Bij van de Technische Dienst van Wetterskip Fryslân was de bedenker van dit praktische idee.
View: 100 | All