Terschelling - Bouw nieuwe combi-gemalen { 28 images } Created 28 Apr 2010

Wetterskip Fryslân bouwt op Terschelling op de plek van de bestaande sluizen bij Kinnum en Lies twee nieuwe combi-gemalen. Beide kunstwerken zijn nodig in de strijd tegen wateroverlast waar de landbouw, maar vooral ook de bebouwing mee kampt tijdens natte perioden. Dan kunnen weilanden en straten onderlopen.
Wetterskip Fryslân (Frisian Water Board) builds on Terschelling on the site of the existing locks at Kinnum and Lies and two new combination pumping stations. Both works are needed in the fight against flooding where agriculture, but also the building faces during wet periods. Then fields and streets flooded.
View: 100 | All