Vaststelling en ondertekening Fries Bestuursakkoord Waterketen (19-02-2010) { 71 images } Created 11 Nov 2010

Een innovatieprogramma voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van sanitaire voorzieningen, zuivering en hergebruik van afvalwater, koppelen van energie en water, ervoor zorgen dat inwoners geen last hebben van riooloverstorten en het gebruik van chemicaliën en afvalstoffen verminderen. Dat is - onder meer - de inzet van het Fries Bestuursakkoord Waterketen, een samenwerkingsverband tussen Wetterskip Fryslân, de 31 Friese gemeenten, Vitens en de provinsje Fryslân dat vrijdag 19 februari 2010 in het provinciehuis in Leeuwarden is bekrachtigd.

De samenwerking, zoals gezegd vastgelegd in het Fries Bestuursakkoord Waterketen, tussen Wetterskip Fryslân, alle 31 gemeenten van de provincie Friesland, Vitens en de provincie betekent overigens niet dat de verantwoording enkel en alleen bij de ondertekenaars komt te liggen. Ook de inwoners van de provinsje Fryslân kunnen meehelpen aan schoon en betaalbaar water door bijvoorbeeld het plaatsen van een zogenoemde douchecoach; dé waterbesparende zandloper, of het gebruik van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen om vervuiling van het water tegen te gaan.

Schoon drinkwater uit de kraan, het toilet doorspoelen: het is voor iedereen vanzelfsprekend. De overheid regelt dit en zorgt ervoor dat het betaalbaar blijft. De betrokken overheden kunnen - helaas - niet garanderen dat het schone water in de toekomst blijft stromen tegen de huidige lage kosten. Er moeten namelijk investeringen gedaan worden om te kunnen blijven voldoen aan de hogere eisen voor waterkwaliteit, riolen te vervangen en de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Door nauw samen te werken in de waterketen willen de betrokken partijen doelmatig, efficient en tegen zo laag mogelijke kosten deze investeringen realiseren.

(Bron: Wetterskip Fryslân)
View: 25 | All