Wadlopen | Mudflat Walking { 31 images } Created 7 Aug 2016

Wadlopen is voor jong en oud! Ervaar en beleef het lopen over de bodem van de drooggevallen Waddenzee, moeizaam door sliklagen en ontspannen over harde, geribbelde zandplaten. De wisselende getijden en unieke wolkenluchten bieden voortdurende veranderende landschappen in dit Werelderfgoed Waddenzee!
Mudflat walking for young and old! Experience and enjoy the walk along the bottom of the dried Wadden difficult by layers of mud and relax on hard, ribbed sandbars. The changing tides and unique cloud formations offer constantly changing landscapes in the Wadden Sea World Heritage!
View: 25 | All