Image 1 of 1

mvd-20101119-2055_6_7.jpg

Buitendijks kweldergebied van waterschap Blija Buitendijks.
Waterschap Blija Buitendijks is het kleinste waterschap van Nederland. Het waterschap beheert 100 hectare weiland, gelegen bij het dorp Blija in het noorden van Friesland, tussen de Waddenzeedijk en zomerdijk. Direct achter de 2,25 m +NAP hoge zomerdijk (links op de foto) bevindt zich het uitgestrekte kweldergebied van de Waddenzee. Bij hoogwater (vloed) stroomt het buiten de zomerdijk gelegen kwelder regelmatig onder water. Bij extreem hoog water, bijvoorbeeld bij springtij en noordwesterstorm komt het zeewater vanuit de Waddenzee ook over de zomerdijk. De door het waterschap beheerde polder komt dan geheel onder water te staan, soms zelfs tot halverwege de Waddenzeedijk. Bij afgaand tij (eb) stroomt het zeewater via de klepstuwen in de zomerdijk terug naar de Waddenzee. De afgebeelde watergang (afwateringssloot) bevindt zich langs de zomerdijk met daarin de betonnen duiker met klepstuw.
Copyright
Meindert van Dijk
Image Size
4619x3083 / 12.6MB
Contained in galleries
Noord-Friesland Buitendijks
Buitendijks kweldergebied van waterschap Blija Buitendijks.<br />
Waterschap Blija Buitendijks is het kleinste waterschap van Nederland. Het waterschap beheert 100 hectare weiland, gelegen bij het dorp Blija in het noorden van Friesland, tussen de Waddenzeedijk en zomerdijk. Direct achter de 2,25 m +NAP hoge zomerdijk (links op de foto) bevindt zich het uitgestrekte kweldergebied van de Waddenzee. Bij hoogwater (vloed) stroomt het buiten de zomerdijk gelegen kwelder regelmatig onder water. Bij extreem hoog water, bijvoorbeeld bij springtij en noordwesterstorm komt het zeewater vanuit de Waddenzee ook over de zomerdijk. De door het waterschap beheerde polder komt dan geheel onder water te staan, soms zelfs tot halverwege de Waddenzeedijk. Bij afgaand tij (eb) stroomt het zeewater via de klepstuwen in de zomerdijk terug naar de Waddenzee. De afgebeelde watergang (afwateringssloot) bevindt zich langs de zomerdijk met daarin de betonnen duiker met klepstuw.