Image 98 of 804

mvd-20101119-2169_70_71.jpg

Buitendijks kweldergebied van waterschap Blija Buitendijks.
Waterschap Blija Buitendijks is het kleinste waterschap van Nederland. Het waterschap beheert 100 hectare weiland, gelegen bij het dorp Blija in het noorden van Friesland, tussen de Waddenzeedijk en zomerdijk. Direct achter de 2,25 m +NAP hoge zomerdijk bevindt zich het uitgestrekte kweldergebied van de Waddenzee. Bij hoogwater (vloed) stroomt het buiten de zomerdijk gelegen kwelder regelmatig onder water. Bij extreem hoog water, bijvoorbeeld bij springtij en noordwesterstorm komt het zeewater vanuit de Waddenzee ook over de zomerdijk. De door het waterschap beheerde polder komt dan geheel onder water te staan, soms zelfs tot halverwege de Waddenzeedijk (op de voorgrond afgebeeld). Bij afgaand tij (eb) stroomt het zeewater via klepstuwen in de zomerdijk terug naar de Waddenzee.
Midden op de foto is een dobbe zichtbaar, een door een aarden wal omgeven drinkplaats voor vee. Overstroming van een dobbe met zeewater komt zelden voor. De dobbe is daarom ook geschikt als hoogwatervluchtplaats voor het buitendijks geweide vee.
Op de achtergrond in de richting van de Waddenzee is de 600 meter verderweg gelegen zomerdijk nog een beetje zichtbaar.
Copyright
Meindert van Dijk
Image Size
4581x3053 / 11.3MB
http://www.meindertvandijkfotografie.nl/nl/algemene-voorwaarden-fotografie
Contained in galleries
Noord-Friesland Buitendijks
Buitendijks kweldergebied van waterschap Blija Buitendijks.<br />
Waterschap Blija Buitendijks is het kleinste waterschap van Nederland. Het waterschap beheert 100 hectare weiland, gelegen bij het dorp Blija in het noorden van Friesland, tussen de Waddenzeedijk en zomerdijk. Direct achter de 2,25 m +NAP hoge zomerdijk bevindt zich het uitgestrekte kweldergebied van de Waddenzee. Bij hoogwater (vloed) stroomt het buiten de zomerdijk gelegen kwelder regelmatig onder water. Bij extreem hoog water, bijvoorbeeld bij springtij en noordwesterstorm komt het zeewater vanuit de Waddenzee ook over de zomerdijk. De door het waterschap beheerde polder komt dan geheel onder water te staan, soms zelfs tot halverwege de Waddenzeedijk (op de voorgrond afgebeeld). Bij afgaand tij (eb) stroomt het zeewater via klepstuwen in de zomerdijk terug naar de Waddenzee. <br />
Midden op de foto is een dobbe zichtbaar, een door een aarden wal omgeven drinkplaats voor vee. Overstroming van een dobbe met zeewater komt zelden voor. De dobbe is daarom ook geschikt als hoogwatervluchtplaats voor het buitendijks geweide vee.<br />
Op de achtergrond in de richting van de Waddenzee is de 600 meter verderweg gelegen zomerdijk nog een beetje zichtbaar.