Image 86 of 804

mvd-20101119-2079_80_81.jpg

Buitendijks kweldergebied van waterschap Blija Buitendijks.
Waterschap Blija Buitendijks is het kleinste waterschap van Nederland. Het waterschap beheert 100 hectare weiland, gelegen bij het dorp Blija in het noorden van Friesland, tussen de Waddenzeedijk en zomerdijk. Direct achter de 2,25 m +NAP hoge zomerdijk bevindt zich het uitgestrekte kweldergebied van de Waddenzee. Bij hoogwater (vloed) stroomt het buiten de zomerdijk gelegen kwelder regelmatig onder water. Bij extreem hoog water, bijvoorbeeld bij springtij en noordwesterstorm komt het zeewater vanuit de Waddenzee ook over de zomerdijk. De door het waterschap beheerde polder komt dan geheel onder water te staan, soms zelfs tot halverwege de Waddenzeedijk. Bij afgaand tij (eb) stroomt het zeewater via de klepstuwen in de zomerdijk terug naar de Waddenzee.
De afgebeelde watergangen (afwateringssloten) bevinden zich op deze foto langs en loodrecht op de zomerdijk (op de voorgrond) met daarin de betonnen duikers met klepstuwen. Via de dammen in de watergang kunnen de veehouders vanaf hun weilanden op de zomerdijk en de daarachter gelegen kwelders komen.
Op de achtergrond is in de verte de Waddenzeedijk (op Deltahoogte) te zien.
Copyright
Meindert van Dijk
Image Size
4710x3146 / 14.4MB
http://www.meindertvandijkfotografie.nl/nl/algemene-voorwaarden-fotografie
Contained in galleries
Noord-Friesland Buitendijks
Buitendijks kweldergebied van waterschap Blija Buitendijks.<br />
Waterschap Blija Buitendijks is het kleinste waterschap van Nederland. Het waterschap beheert 100 hectare weiland, gelegen bij het dorp Blija in het noorden van Friesland, tussen de Waddenzeedijk en zomerdijk. Direct achter de 2,25 m +NAP hoge zomerdijk bevindt zich het uitgestrekte kweldergebied van de Waddenzee. Bij hoogwater (vloed) stroomt het buiten de zomerdijk gelegen kwelder regelmatig onder water. Bij extreem hoog water, bijvoorbeeld bij springtij en noordwesterstorm komt het zeewater vanuit de Waddenzee ook over de zomerdijk. De door het waterschap beheerde polder komt dan geheel onder water te staan, soms zelfs tot halverwege de Waddenzeedijk. Bij afgaand tij (eb) stroomt het zeewater via de klepstuwen in de zomerdijk terug naar de Waddenzee. <br />
De afgebeelde watergangen (afwateringssloten) bevinden zich op deze foto langs en loodrecht op de zomerdijk (op de voorgrond) met daarin de betonnen duikers met klepstuwen. Via de dammen in de watergang kunnen de veehouders vanaf hun weilanden op de zomerdijk en de daarachter gelegen kwelders komen. <br />
Op de achtergrond is in de verte de Waddenzeedijk (op Deltahoogte) te zien.